Prekvapivé výsledky
Doteraz sa farba očí pripisovala iba jednému či dvom génom, vedci však identifikovali 50 nových génov, ktoré ovplyvňujú sfarbenie dúhovky. Nové zistenia pomôžu pochopiť príčiny mnohých ochorení očí, ktoré sa spájajú so špecifickou úrovňou ich pigmentácie, ako je očný albinizmus a pigmentárny glaukóm, nazývaný aj syndróm pigmentovej disperzie.

Pomôže to aj antropológom a forenzným vyšetrovateľom, ktorí budú môcť s väčšou presnosťou určiť farbu dúhovky na základe genetických vzoriek. Doteraz vedeli zistiť len to, či išlo o hnedé, alebo o modré oči.