Hyperacusis je zriedkavé ochorenie, ktoré postihuje jedného z 50.000 ľudí na svete. Príznaky sa prejavujú naraz alebo postupne. Tento stav je niekedy spojený s tzv. hučaním v ušiach. Príčinou môže byť poranenie hlavy alebo vystavenie človeka nadmernému hluku. Príčina však býva dosť často neznáma.

Fyzické príznaky
Každodenné zvuky, ktoré by mohli spôsobiť dieťaťu bolesť je zvuk a hluk práčky, vysávača, ale aj hlučne sa hrajúce deti. Deti trpiace hyperacusom môžu byť obzvlášť citlivé na mechanické a elektrické šumy. Niektoré zvuky ich môžu obťažovať viac ako ostatných. Keď dieťa počuje bolestivý zvuk, automaticky si ušká prikryje rukami alebo sa pokúša opustiť miestnosť, kde je hluk.

Deti môžu mať ťažkosti hovoriť o ich príznakoch, všimnete si však, že sa necítia dobre tam, kde sa kričí, začnú plakať alebo byť násilné. Toto správanie sa prejavuje v hlučných miestnostiach, alebo na akciách, ako sú veľké rodinné stretnutia. Dieťa sa môže cítiť zúfalo aj pri hlasnom tlieskaní. Takéto deti sa aj ťažšie sústredia v škole a majú podpriemerné známky. Niektoré deti si môžu pri hluku až fyzicky sami ubližovať. Obyčajne sú osamelé a objavuje sa u nich dokonca depresia.

Liečba
Ak si všimnete spomínané príznaky, poraďte sa s lekárom na ďalšom postupe. Dieťa môže začať nosiť na ušku generátor zvuku, ktorý mu masíruje sluch. Obyčajne ide o nepretržité nahrávky jemných zvukov a ich počúvanie po dobu troch mesiacov až dvoch rokov, čím sa stane menej citlivé na každodenné zvuky.