Ak nám pri výskyte nejakej bolesti začnú hlavou víriť tie najhoršie diagnózy a my sa jednoducho zľakneme, bolesť zosilnie. Sú však situácie ako je pôrod, či šport, pri ktorých sa tešíme na očakávaný výsledok a bolesť vnímame menej intenzívne.

Bolesť hlavy patrí medzi najčastejšie
V tomto prípade ide vždy o symptóm nejakého ochorenia. 20% žien a iba o niečo menej mužov určite pozná migrénu. Ide o opakujúce sa jednostranné bolesti hlavy, ktoré sú spojené s nevoľnosťou, zvracaním, zmenou čuchových a chuťových vnemov, často aj závratmi. Ak už sú ich pôvodom dlhé noci, málo spánku alebo nadmiera alkoholu, bolesti hlavy nám môžu najkrásnejšie dni v roku pekne skomplikovať.

Našťastie existuje veľa spôsobov, ako týmto nepríjemným stavom predchádzať či ich aspoň zmierniť. A nemusí ísť vždy len o aspirín či iné lieky proti bolesti. Snažte sa vyhýbať stresovým situáciám a telesnej námahe. Celkom zakázané je pitie alkoholu. Doporučované je naopak všetko, čo telo uvoľňuje, joga, ľahký beh v podvečerných hodinách, ale dobre zababušení.