Ako začať?
Aj keď ste neboli nejaký čas aktívna, začnite budovať svoj pohybový plán na pravidelnej, dlhej a svižnej chôdzi. Kráčajte stabilne s priliehavým pohybom pliec na rovnomernom, predvídateľnom povrchu. Zamerajte sa na zachovanie zvýšenej tepovej frekvencie, vyrovnané dýchanie a dodržiavanie intervalov. Neskôr začnite pozvoľna pridávať terén a vzdialenosti.

BÁJEČNÝ Tip!
Prechádzky si plánujte – do denníka či mobilnej aplikácie. K svojim online údajom si prípadne priložte fotografie z prechádzky pre lepšiu orientáciu.

chôdza
Zdroj: Shutterstock

Mobilné krokomery
Je viacero mobilných aplikácií, ktoré vám zmerajú trasy, porovnajú vaše (či cudzie) výkony, spočítajú kroky a úbytok kalórií, navrhnú vhodný pohybový plán a poskytnú mnohé ďalšie funkcie. Najpoužívanejšie sú: (POZN.: Asi iné písmo?) MyFitnessPal, Strava, Endomondo, Accupedo, Pedometer, Krokomer, Argus, Runtastic Steps, Zombies Run, Up, Stepbet, MapMyWalk, StepsApp, ActivityTracker, CharityMiles, Pacer, FitBit, GoogleFit.

BÁJEČNÝ Tip!
Spočiatku absolvujte viackrát tú istú trasu, vaše prvé výsledky tak pre vás budú prehľadnejšie.

Koľko krokov denne?
Viac ako 5 000 krokov – základný počet krokov, ktorý naštartuje posilnenie imunity, zlepšenie kondície a pri pravidelnosti a dobrej životospráve aj zlepšenie zdravotného stavu a úbytok hmotnosti.

chôdza
Zdroj: Shutterstock

BÁJEČNÝ Tip!
ČO SI OBUŤ?
Pevnú, no ohybnú športovú či turistickú obuv siahajúcu po členky.