Zadefinovali 5 klasických typov chodidiel podľa tvaru: grécky, rímsky, keltský, germánsky a egyptský. Každý z nich sa líši podľa pôdorysu, ale aj veľkosti prstov. Tieto tvary sú tiež historicky idealizovaným zobrazením chodidla starými Grékmi, Egypťanmi a Rimanmi. Dajú sa preto rozlíšiť napríklad na slávnych sochách.

Grécke nohy

AKO ICH SPOZNÁTE: Druhý prst na nohe (ukazovák) vyčnieva nad ostatnými, vrátane palca. Ostatné prsty za ním sa rovnobežne zmenšujú.

Preštudujte si chodidlá slávnych gréckych sôch. Zrejme budú pripomínajú „ukazovákom“ vrcholiaci plameň. Tvar je aj geometrickým konceptom, ktorý starí Gréci používali v architektúre, umení a dokonca aj financovaní, z medicínskeho hľadiska však nie je ideálny. Môže spôsobovať bolesti, pretože ovplyvňuje rozloženie hmotnosti na chodidlo, podľa istej štúdie však poskytuje atletickú výhodu, keďže u profesionálnych športovcov je najbežnejší.

.
Zdroj: Shutterstock

ČO ZNAČIA: Ľudia s gréckymi šľapajami sú sebavedomí, silní, kreatívni, často bývajú stredobodom pozornosti. Žijú rýchlo, nedopustia záhaľku a neustále sa niečím zaoberajú. Žijú v prítomnosti, tu a teraz. Ich impulzívne správanie však často vedie k problémom alebo sa rýchlo nadchnú, ale nedotiahnu vec do konca.