S liekmi je to rovnaké ako s ľuďmi – každý môže byť sám o sebe skvelý, ale keď sa stretnú, konflikt na seba nedá dlho čakať. Niekedy sa zíde dobrá partia, ktorá si dokonale rozumie. Harmóniu však môže narušiť príchod nového člena, ktorý sa do tímu nehodí.

Nevhodná kombinácia
S pribúdajúcimi rokmi pribúdajú aj choroby. Niektoré zdedíte po predkoch, niektoré môžu byť dôsledkom dlhoročného nevhodného stravovania, namáhavého či naopak sedavého zamestnania, stresu, úrazu, nehody... A s pribúdajúcimi zdravotnými problémami pribúdajú aj lieky. Ich nežiaduce kombinácie však môžu napáchať viac škody ako úžitku. Podľa prieskumu realizovaného pre projekt Lieky s rozumom, ktorý iniciovala Asociácia na ochranu práv pacientov, sa s nesprávnou kombináciou liekov stretlo až 44 percent opýtaných.

Všetko spolu reaguje
Pacient, ktorý užíva viac ako päť druhov liekov, dnes nie je výnimkou, dokonca ani v mladších vekových kategóriách. Na vysoký tlak sa bežne predpisujú dva až tri lieky, a keď sa k tomu pridruží vyššia hladina cholesterolu či cukru, pribudnú najmenej dva ďalšie. Pokiaľ takýto človek dostane zápal hrdla a horúčku, zvyčajne odíde s predpisom na antibiotiká. V lekárni si dokúpi niečo na kašeľ, horúčku, nádchu. „K užívaniu rizikovej kombinácie liekov by dochádzať nemalo, prax je, žiaľ, iná,“ hovorí Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov. Problém vidí v nedostatočnom zapojení lekárov do systému ezdravia a v komunikácii medzi pacientom a lekárom.

Do systému ezdravie, ktorý umožňuje kontrolu liekových interakcií, je zapojených 100 % nemocníc a lekární, 80 % všeobecných lekárov, ale iba 45 percent špecialistov.