Z toho usudzujeme, že črevný mikrobióm by sa mal stať jedným z dôležitých terapeutických cieľov. Tomu musíme prispôsobiť modernú liečbu mnohých chronických chorôb. Ak vám totiž pomocou probiotických mikroorganizmov a ich metabolitov cielene upravíme črevný mikrobióm, dokážeme zastaviť dysbiózu. Ak zastavíme dysbiózu, tak zastavíme dôležitý faktor vzniku chronických chorôb.

Správne potraviny pomôžu črevu vytvoriť šťastné hormóny.
Zdroj: Shutterstock

Probiotickými mikrooganizmami upravujeme zloženie a funkčnosť črevného mikrobiómu. Probiotiká bránia rastu choroboplodných mikroorganizmov, obnovujú funkčnosť črevnej steny a upravujú priepustnosť čreva. Optimalizujú tráviace procesy, metabolizmus cukrov, tukov a bielkovín a podporujú imunitu. Týmito funkciami vás probiotiká pomôžu ochrániť pred metabolickými poruchami a chronickými zápalmi.

V súčasnosti existuje niekoľko účinných metód ako môžme opraviť váš črevný mikrobióm a zefektívniť tak prevenciu a liečbu chronických chorôb. Transplantácia fekálnej mikrobioty od zdravého darcu pacientovi je veľmi účinná a využívaná metóda. Je veľmi efektívna v liečbe infekcií spôsobenej (nemocničnými) baktériami Clostridium difficile, ale jej nevýhodou je riziko prenosu pôvodcov chorôb. Preto sa využíva len v život zachraňujúcich prípadoch a nemala by sa používať neuvážene pri iných diagnózach. Moderný výskum pracuje aj na vývoji farmabiotík. Sú to metabolity, teda výlučky probiotických mikroorganizmov, ktoré bude možné využiť v liečbe zápalových chorôb.