1. Bankovka na lákanie
Do bočného priečinka si vložte bankovku čo najvyššej hodnoty, ktorá bude k sebe lákať „kamarátky“. Túto bankovku nikdy nepoužite na platenie.

Musíte ich vedieť aj správne prijať.
Zdroj: Shutterstock
Musíte ich vedieť aj správne prijať.

2. Peňažný most
Peniaze podávajte od seba tak, že na vrchnej strane uvidíte most (alebo jeho náznak). A zároveň na spodnej strane je hlava „mŕtveho“ človeka. To, čo sa javí ako líce, je zlá strana, teda je to presne naopak, ako to na prvý pohľad vyzerá.

3. Správny tok peňazí
Musíte ich vedieť aj správne prijať – rovnako po moste, ako ste ich vydali. Ak vám niekto podáva peniaze opačnou stranou, najprv ich otočte, potom pritiahnite k sebe a vložte do peňaženky.