V polovici októbra ste odštartovali nový grantový program pre učiteľov. Čo presne má za cieľ?

V náročných časoch poznačených pretrvávajúcou pandémiou a dištančným vyučovaním to pedagógovia nemajú jednoduché. Hlavným cieľom nového grantového programu Zdravá duša školy je tieto negatívne vplyvy zmierniť. Chceme finančne podporiť projekty, ktoré pedagógom pomôžu zvládať psychicky náročné povolania a ním súvisiaci stres. Zároveň chceme, aby sa o ich duševnom prežívaní viac hovorilo a inšpirovať tak vznik ďalších efektívnych foriem pomoci.

Do akej miery sú práve učitelia kritickou skupinou pokiaľ ide o duševné zdravie?

Z marcových výsledkov prieskumu Inštitútu duševného zdravia a pozitívnej edukácie Konvalinka vyplynulo, že takmer 66 % učiteľov sa cíti byť pod stresom omnoho viac ako pred nástupom pandémie. Tento alarmujúci stav potvrdil aj prieskum Komenského inštitútu a Centra vzdelávacích analýz o dopadoch dištančnej výučby. Vyplýva z neho, že pandémia väčšine učiteľkám a učiteľom výrazne priťažila. Najviac ich zaznamenalo zhoršenie v oblasti pracovnej pohody (46 %) a duševného zdravia (41 %), približne tretina aj v oblasti fyzického zdravia (35 %) a sociálno-ekonomickej situácie (32 %).

Čo pedagógov sužuje najviac?

Najčastejšími faktormi stresu u nich sú nedostatok uznania a slabé vnímanie ich profesie spoločnosťou, komunikácia s rodičmi, administratíva a medziľudské vzťahy s kolegami. Uvedomujeme si, že celá táto ich duševná záťaž sa potenciálne prenáša na žiakov, rodičov, do komunity školy. Aj preto o tom chceme začať hovoriť a zároveň ponúknuť pomoc cez nový grantový program Zdravá duša školy.

Pre koho je určený a koľko peňazí v ňom prerozdelíte?

O grant môžu požiadať materské, základné a stredné školy, ale aj mimovládne organizácie, ktoré sa aktívne venujú téme duševného zdravia a spolupracujú minimálne s jednou školou na Slovensku. Pre projekty na pomoc učiteľom sme vyčlenili celkovo 40 000 eur. Škola môže na svoj projekt získať 2 000 eur, pričom projekty zamerané na spoluprácu viacerých škôl môžu žiadať až o 4 000 eur.

Aké projekty sa o podporu môžu uchádzať a dokedy je ich možné prihlásiť?

Malo by ísť o projekty venujúce sa témam súvisiacich s duševným zdravím, ako sú napríklad zlepšovanie medziľudských vzťahov v škole, vzdelávanie v psychologických technikách, rozvoj emocionálnych a sociálnych zručností, prevencia syndrómu vyhorenia, zvládanie krízových situácií a podobne. Projekty je možné predložiť do utorka 16. novembra 2021 v elektronickej forme cez systém egrant na našej stránke. Školy tu nájdu aj podrobný návod na registráciu a inštrukcie k vyplneniu žiadosti.

Orange sa podpore duševného zdravia venuje už dlhšie. Tento rok za to získal aj ocenenie Via Bona Slovakia v kategórií Dobrý partner komunity. Ktorej aktivity sa ocenenie týkalo?

Cenu si nesmierne vážime. Získali sme ju za aktivity, ktoré sme v Orangei a Nadácii Orange rozvíjali v oblasti duševného zdravia v roku 2020. Keď sme sa v prvej vlne pandémie od partnerských organizácií dozvedeli alarmujúce dáta o jej dlhodobých vplyvoch na duševné zdravie, museli sme zareagovať. Obrátilo sa na nás združenie IPčko s prosbou vytvoriť novú linku na poskytovanie dištančného poradenstva. Využili sme preto technické a finančné možnosti a v rekordnom čase 12 dní sme vytvorili novú krízovú linku pomoci, ktorá je dodnes dostupná pre kohokoľvek, bezplatne a anonymne. Odborníci a psychológovia na linke od jej spustenia pomohli už tisíckam ľudí. Zároveň sme podporili Ligu za duševné zdravie či Linku detskej istoty a prispeli k otvorenému dialógu so zástupcami štátu pri hľadaní systémového riešenia. Tému v neposlednom rade rozvíjame aj interne vo firme. Ocenenie Via Bona Slovakia nás uistilo, že rozhodnutie venovať sa duševnému zdraviu dlhodobo a strategicky bol dôležitý a zmysluplný krok.

Ktoré ďalšie aktivity Nadácie Orange sa týkajú podpory duševného zdravia?

Spolu s OZ IPčko sme priniesli prvý online Festival pre dušu, na ktorom diskutovala aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Prispeli sme k vzniku prvého kontaktného centra pre mladých s názvom Klub Machovisko. Slúži nielen ako bezpečný priestor, v ktorom môžu ľudia anonymne vyhľadať odbornú pomoc, ale je zároveň aj zážitkovým a rozvojovým klubom s pravidelnými voľnočasovými aktivitami. Podporili sme aj intervenčný tím IPčka a projekt Zippyho kamaráti cielený na duševné zdravie malých detí. Sme veľmi radi, že aj vďaka našim aktivitám sa o duševnom zdraví na Slovensku hovorí intenzívnejšie.

Andrea Ungvölgyi
Zdroj: Orange
Andrea Ungvölgyi
Advertisement