Veľký horoskop: Hviezdy vám prezradia vaše silné stránky


Baran
21. 3. - 20. 4.
Láka ju nové a nepoznané


Žena narodená v znamení Barana je zdrojom energie. Nikdy nezaváha a má odvahu púšťať sa do neznámeho. S nasadením a dôvtipom dosahuje stanovené ciele. Vďaka svojmu presvedčeniu je rodená vodkyňa, ktorá dokáže strhnúť ostatných. Žije tu a teraz, užíva si každý okamih. Prišla už na to, že nie všetci očakávajú od života to, čo ona. To ju naučilo, že niekedy treba brať ohľad aj na ostatných. Jej motto: Ver si a po každom neúspechu sa opäť postav na nohy, inšpiruje aj iných. Žena v znamení Barana je skrátka iskrou, bez ktorej sa nič nové nemôže začať.

Vôľa: 30 %
Kreativita: 30 %
Chuť do života: 30 %     
Intuícia: 10 %


Býk
21. 4. - 20. 5.
Chráni si to, na čom jej záleží


Žena narodená v znamení Býka má pokoj v duši a s radosťou vytvára domov pre svoju rodinu. S dávkou trpezlivosti podporuje kariérny rast svojho muža, stará sa o deti, domáce zvieratá, rastliny a zodpovedá za chod celej domácnosti. Presne však vie, čím si svoje postavenie vyslúžila. Včas rozpoznala, aké dôležité je stále sa vyvíjať, zostať v pohybe a byť otvorená novým veciam a zážitkom. Múdrosť, ktorou sa riadi, upokojí aj iných: Všetko má svoj vlastný rytmus a potrebuje svoj čas. Žena v znamení Býka je ochrancom, ktorý si stráži to, čo má vo svojom srdci.

Zmysel pre rodinu: 30 %    
Zmyselnosť: 20 %
Pragmatizmus: 30 %           
Priebojnosť: 20 %


Blíženci
21. 5. - 21. 6.
Zachováva si chladnú hlavu


Žena narodená v znamení Blížencov sa stará o to, aby všetci naokolo spolu komunikovali a je vždy dobre informovaná. Veľa sa pýta a prejavuje záujem. Kladie dôraz na porozumenie, uvažuje objektívne a veci vidí z viacerých uhlov pohľadu. Iných neposudzuje a neodsudzuje. Zistila, že ostatní sú emocionálnejší ako ona a občas treba dať navonok aj svoje pocity. Jej motto znie: K všetkým ľuďom sa správam rovnako. To v niektorých emocionálne vypätých situáciách skutočne zaberie. Žena narodená v znamení Blížencov je odborníčka na diskusie, pretože sa na všetko dokáže pozrieť s určitým odstupom.

Racionalita: 40 %            
Flexibilita: 20 %
Komunikatívnosť: 20 %  
Otvorenosť: 20 %

Veľký horoskop: Hviezdy vám prezradia vaše silné stránky

Rak
22. 6. - 22. 7.
Vie sa vcítiť do pocitov iných


Žena narodená v znamení Raka má mnoho tvárí a nálad. Je ako Mesiac, ktorý oslnivo žiari a potom sa zrazu stiahne do úzadia. Citlivo reaguje na podnety iných ľudí a atmosféru, ktorá ju obklopuje. Na jednej strane jej to pomáha v tom, aby sa dokázala čo najlepšie postarať o svoje lásky. Rada sa totiž stará o všetkých naokolo. Na druhej strane chce však Račica aj sama rozhodovať a umelecky tvoriť. Uvedomuje si, že je často príliš subjektívna, preto sa pokúša vidieť veci aj očami iných. To, čo z nej robí neporaziteľnú, je jej motto: Som silná, pretože poznám svoje slabosti.

Citlivosť: 30 %  
Zmysel pre rodinu: 30 %
Súcit: 20 %   
Potreba usmernenia: 20 %


Lev
23. 7. - 23. 8.
Vždy si stojí za tým, čo robí


Žena narodená v znamení Leva je milujúca romantička, ktorá by nikdy nerobila nič, o čom by nebola vnútorne presvedčená. Cíti sa vo svojej koži, keď môže rozvíjať svoju kreativitu. Ako výborná organizátorka má na starosti všetko, od celej rodiny až po dôležité úlohy v práci. Celkom prirodzene sa jej darí a vo všetkom dosahuje úspechy. Je si vedomá svojej drobnej slabosti, prílišnej egocentrickosti, a dáva si pozor na to, aby občas boli stredobodom pozornosti aj iní ľudia. Svoj lesk zvýrazňuje Levica zásadou: Život je krásny a mám byť za čo vďačná.

Vodcovstvo: 30 %          
Láska k deťom: 30 %
Kreativita: 25 %             
Romantika: 15 %


Panna
24. 8. - 23. 9.
Chaos u nej nemá šancu


Žena narodená v znamení Panny je rozumná a s triezvym pohľadom dokáže povedať, čo je nesprávne a čo kde chýba. Stará sa o to, aby vo všedný deň išlo všetko hladko. Potrebuje cítiť, že je užitočná. Je múdra a sčítaná a dbá o to, aby jej deti dostali dobré vzdelanie. Z jej znalostí o zdraví, výžive a prírodných liečivých prostriedkoch ťažia aj ostatní členovia rodiny. Má sklon byť príliš skromná a zaoberať sa detailmi. Preto sa stará o to, aby si pravidelne dopriala oddychový čas aj sama pre seba. Jej heslom je: Dokonalosť je super, ale nemusí byť vo všetkom. Bez Panny by zavládol chaos.

Precíznosť: 30 %           
Ohľaduplnosť: 35 %
Liečiteľské schopnosti: 20 %
Skromnosť: 15 %


Váhy
24. 9. - 23. 10.
Stará sa o harmóniu


Žena narodená v znamení Váh si cení, keď je jej život harmonický a pokojný. Je veľkodušná priateľka a partnerka, ktorá má okolo seba rada ľudí. Je spoločenská a taktná. Dáva pozor na to, aby sa všetci v rodine, v práci a v okruhu priateľov mali dobre. To je náročná úloha aj pre majsterku diplomacie. Pretože vie, aké dôležité je požiadať o niečo bez strachu pred konfliktmi, naučila sa počas života zachovať si svoj postoj. Riadi sa princípom: Som šťastná – nezávisle od názoru iných. Žena narodená v znamení Váh ľahko nadväzuje kontakty s ľuďmi a má umelecké cítenie.

Spoločenskosť: 35 %      
Cit pre krásne: 15 %
Diplomacia: 30 %
Citová rozrušenosť: 20 %

Veľký horoskop: Hviezdy vám prezradia vaše silné stránky


Škorpión
24. 10. - 22. 11.
Dokáže vidieť za oponu


Žena narodená v znamení Škorpióna je žiarivým príkladom lojality, dôslednosti a mlčanlivosti. Neoblomne sa postaví za ľudí, ktorí ju majú radi, ale je neúprosná k tým, ktorí ju zranili. Vôbec nie je jednoduchý človek, seba aj iných núti ísť vždy až na doraz. Naučila sa však nájsť zlatú strednú cestu. Inštinktívne dokáže vychádzať s ľuďmi. Rada vyhľadáva poddajných ľudí a ovláda ich. Jej heslom je: Keď sa do niečoho pustím, idem až do hĺbky. Škorpiónka poukáže na to, čo sa skrýva pod povrchom, vidí aj veci, ktoré iným ostávajú skryté.

Sila: 40 %               
Nárok na moc: 25 %
Zdržanlivosť: 20 %   
Inštinkt: 15 %


Strelec
23. 11. - 21. 12.
Dôvera je pre ňu dôležitá


Žena narodená v znamení Strelca je stelesnením šťastia. Životom kráča s plnou dôverou k ľuďom a stanovené ciele dosahuje s obrovskou energiou. Je tolerantná, ale očakáva, že si bude môcť zachovať svoju slobodu. Občas ju blízki musia brzdiť, pretože v kontakte s inými ľuďmi má sklon otvorene vyjadriť svoj názor. Sama už túto svoju slabosť spozorovala, a tak sa premáha, aby bola zdržanlivejšia. Jej mottom je: Svet je úžasné miesto plné možností – človek im len musí byť otvorený. Ako motivátorka Strelkyňa prehovára aj ostatných, aby sa osmelili a našli odvahu plniť si svoje sny.

Optimizmus: 50 %        
Potreba slobody: 15 %
Hľadanie zmyslu života: 15 %
Tolerancia: 20 %


Kozorožec
22. 12. - 20. 1.
Stanovuje si vysoké ciele


Žena narodená v znamení Kozorožca je pracovitá a manažérka, ktorá s trpezlivosťou, precíznosťou a pocitom zodpovednosti plní všetky úlohy. Vzdať sa? Nikdy! To dodáva ľuďom v jej okolí pocit istoty a bezpečia – vedia, že sa na ňu môžu spoľahnúť. Stanovuje si vysoké ciele a vždy vydá zo seba len maximum. Jej hendikepom je pocit, že nikdy nie je dosť dobrá. Počas života sa však naučila mať rada samu seba. Riadi sa heslom: Človek si musí všímať aj vlastné potreby! Žena narodená v znamení Kozorožca vyniká svojou výdržou a disciplínou. Je v tom aj pre iných dobrým príkladom.

Zodpovednosť: 30 %      
Ctižiadostivosť: 30 %
Priamočiarosť: 30 %       
Úcta k tradíciám: 10 %


Vodnár
21. 1. - 19. 2.
Bojuje proti nespravodlivosti


Žena narodená v znamení Vodnára žije podľa vlastného rebríčka hodnôt, ktorý sa líši od toho, aký ho majú iní. Je individualistka a často predbehne svoju dobu. Priatelia, rovnosť a sociálna spravodlivosť sú pre ňu výnimočne dôležité. Ale ak ide o blízkosť vo vzťahoch, je trochu utiahnutá. Potrebuje odstup a pocit slobody. V emocionálnych záležitostiach sa naučila brať väčší ohľad na pocity iných. Jej motto potvrdzuje, že sa už celkom zmierila sama so sebou: Som, aká som a takto ma to baví. Vodnárka má odvahu postaviť sa aj sama sebe.

Individualita: 35 %         
Potreba slobody: 35 %
Ochota pomôcť: 15 %     
Spravodlivosť: 15 %


Ryby
20. 2. - 20. 3.
Často sníva o lepšom svete


Žena narodená v znamení Rýb je obdarená rôznymi duševnými darmi. Viac ako iní sa otvára vibráciám a je výnimočne citlivá. Keďže má bujnú fantáziu, niekedy sa zdá, akoby žila v inom svete, ktorý si sama vytvorila. Potom sa opäť vráti na zem a nezištne sa stará o ostatných. Viac ako na seba myslí na blaho iných. Jej srdce je plné súcitu, bola by rada, keby sa všetci naokolo mali dobre. Jej slabosťou je, že závislosťou od ostatných stráca samu seba. Preto sa naučila držať si mierny odstup. Riadi sa heslom: Človek nemusí veriť všetkému, čo sa považuje za pravdu. Ryba pripomína, že láska je raj.

Fantázia: 30 %                 
Senzibilita: 30 %
Obetavosť: 20 %              
Spiritualita: 20 %


Autor: zu
Foto: Shutterstock.com