Naopak, k hlavným príčinám chronického ochorenia obličiek patrí vysoký krvný tlak. Ak teda chcete mať zdravé srdce a cievy, dobre sa starajte o svoje obličky.

Riziko pre cievy a srdce
Každý desiaty z nás má nejakú nefropatiu, teda chronické ochorenie obličiek bez toho, aby o tom vedel. Pritom už pacienti s miernym alebo so stredne závažným znížením funkcie obličiek by mali byť považovaní za pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom a podľa toho by sa mali liečiť.

d
Zdroj: Shutterstock

Kde sa to začína?
Dilema, čo bolo skôr – choré obličky alebo vysoký krvný tlak, pripomína dilemu s vajcom a so sliepkou. Vysoký tlak je častým dôsledkom obličkovej nedostatočnosti, no zároveň môže byť jej príčinou, keďže likviduje celý cievny systém vrátane jemných krvných ciev v obličkovom systéme. Poškodené cievy potom nedokážu účinne filtrovať krv a zbavovať ju odpadových látok. Poškodené obličky zas spätne zvyšujú krvný tlak. Preto je dôležité zistiť problém s vysokým krvným tlakom čo najskôr a riešiť ho zmenou životného štýlu, prípadne aj liečbou. Výsledkom by malo byť zníženie krvného tlaku tak, aby jeho hodnoty nepresahovali 130/80 mmHg.

d
Zdroj: Shutterstock

Lieky až na koniec
Normálny krvný tlak, a teda aj dobre fungujúce obličky, alebo naopak, sú u drvivej väčšiny z nás vecou životosprávy. Žijeme v rýchlej dobe a máme pocit, že nie je čas správať sa zdravo. Ochorenia, ktoré sú príčinou poškodenia obličiek u väčšej časti pacientov, si často spôsobujeme sami nezdravým životným štýlom. Ale vysoký krvný tlak a cukrovka sú u mnohých korigovateľné úpravou životosprávy – schudnete, oddýchnete si, prestanete soliť, začnete sa hýbať.