BARAN: Nadávate a konáte bez rozmyslu
Občas hovoríte ako pohonič, aj keď to nie je nevyhnutné. Ako „Baranka“ máte veľmi výrazný slovný prejav, ktorým chcete maximálne zdôrazniť svoje presvedčenie, a hoci občas to môže byť príťažlivé, inokedy vás to dostáva do problémov. Tiež často konáte bez rozmyslu a skáčete iným do reči. Potreba presadiť sa v prejave môže byť vašou „najotravnejšou muchou“.

Baran
Zdroj: shutterstock