Vstupné vyšetrenie
Vyšetrenie u očného lekára nebolí. Je dôležité chodiť naň pravidelne, pretože existuje niekoľkých ochorení očí, ktorých nástup necítite, napríklad sivý zákal. Kedysi sa o tomto vekom podmienenom ochorení hovorilo, že musí dozrieť, aby jeho dôsledky mohli byť odstránené. Ide o mýtus a čím skôr človek podstúpi bezpečný, bezbolestný a rýchly zákrok, tým skôr sa vráti k radostiam bežného života. Každému zákroku predchádza dôkladné predoperačné vyšetrenie. Rozhoduje totiž o tom, či je už operácia sivého zákalu potrebná, prípadne ktorá alternatíva chirurgického odstránenia dioptrií je pre pacienta optimálna. Vyšetrenie trvá aj tri hodiny. Zaujímajte sa o to, kto vás vyšetruje a ktoré úkony robí.

Closeup,Portrait,Of,Young,Women,With,Glasses.,She,Has,Eyesight
Zdroj: Shutterstock

Termín zákroku
Súčasťou vyšetrenia by malo byť aj tzv. rozkvapkanie, ktoré pomôže odhaliť napríklad skutočnú veľkosť dioptrií či iné skryté očné problémy. Práve z toho dôvodu je dôležité, aby ste za žiadnych okolností neabsolvovali vstupné vyšetrenie aj zákrok v jeden deň. Týka sa to najmä laserového zákroku na odstránenie dioptrií. Niektoré kliniky garantujú, že je možné podstúpiť takýto laserový zákrok i vyšetrenie naraz. Rozšírené zrenice však môžu negatívne ovplyvniť presnosť a bezpečnosť refrakčnej operácie, pretože zreničkám trvá niekoľko hodín, kým sa po rozkvapkaní ustália. Až potom je bezpečné zákrok absolvovať.

Poor,Eyesight,Concept.,Girl,Looking,At,Cellphone,Screen,Through,Eyeglasses
Zdroj: Shutterstock

Zrakom vnímate až 80 % podnetov a informácií zo svojho okolia.