Je to taký silný zásah do vzájomnej dôvery, že jej opätovné nadobudnutie vyžaduje nadľudský výkon z oboch strán. Už len samotný proces hojenia zranených emócií môže trvať jeden až dva roky. Nevera je poriadnou ranou pod pás, ktorú málokto dokáže spracovať. Páry, ktoré to dokážu sú však neskôr oveľa silnejšie. Prečo neveru niektoré páry dokážu prekonať, zatiaľ čo pre ostatné predstavuje totálny koniec?

Nebola to viróza
Zdroj: shutterstock

Spoločné záväzky
To, či pár spolu dokáže žiť aj po nevere ovplyvňuje viacero faktorov. Prvým z nich je existencia spoločných záväzkov: deti, hypotéka, spoločné podnikanie, vybudovaný dom... Čím ich je viac, tým väčšia je pravdepodobnosť, že pár sa pokúsi o rekonštrukciu vzťahu. Ale aj napriek tomu mnohé páry neveru neustoja. Tu vstupuje do hry druhý faktor, a tým je určenie jasných pravidiel.

Nevera sa musí stať minulosťou
Šancu ustáť neveru majú iba páry, kde osoba, ktorá podvádza, s tým okamžite prestane. Jedinou šancou na obnovenie dôvery je okamžité a absolútne preťatie akýchkoľvek kontaktov s človekom, s ktorým k nevere došlo. Musí nastúpiť uvedomenie si toho, že podvádzajúci partner hlboko zranil city a dôveru partnera, a to je možné prekonať iba totálnym odstrihnutím sa od milenca/milenky.