Songkran Festival v Thajsku

Ak sa ocitnete v Thajsku v polovici apríla, riskujete vodné vojny. Trojdňový festival Songkran je spätý s oslavami thajského Nového roka a je jedným z najpopulárnejších sviatkov v krajine. Toto obdobie Thajčania tradične využívajú na upratovanie príbytkov a reflexiu uplynulého roka, vyjadrenie rešpektu svojim susedom, rodinám a seniorom.

.
Zdroj: Getty Images

Mladí prelievajú vonnú vodu cez ruky starších a vzývajú tým šťastie a prosperitu. Súčasné oslavy sú však známe najmä bezstarostným veselím a oblievaním sa vodou v uliciach.