Židovský pôvod

U prvých kresťanov sa Veľká noc slávila v čase, keď prebiehali židovské jarné sviatky pésah (obchádzanie), ktoré boli spojené s jarným telením sa dobytka a obdobím žatvy. Židia si pripomínajú aj svoje oslobodenie z egyptského zajatia.

_
Zdroj: TASR

Nicejský kresťanský koncil v roku 325 určil po dlhších rozporoch Veľkú noc na prvú jarnú nedeľu po splne mesiaca a cirkev v roku 1956 upravila veľkonočné obrady tým, že im opäť dala starokresťanský ráz.