Napriek tomu, že dnes neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že by bolo možné cestovať v čase, o možnostiach, ako na to, sa vedú mnohé diskusie, aj keď zatiaľ len v teoretickej rovine. Aj keď všetky tieto teórie zatiaľ zostávajú iba hypotézami a nie sú podložené experimentálnymi dôkazmi, Barak Shoshany z Brock University si myslí niečo iné.  

Gravitácia predstavuje jednu z najzáhadnejších síl v našom vesmíre a stále sú mnohé otázky, na ktoré vedci stále hľadajú odpovede. Napríklad, zatiaľ čo gravitačný zákon je dobre známy, vedecká komunita ešte stále nedokáže vysvetliť, ako presne sa táto sila šíri medzi objektmi.
Zdroj: gettyimages

Aj keď by to bolo zaujímavé, ak by bolo časové cestovanie možné, zdá sa, žeby bolo veľmi náročné a komplikované. Okrem teoretických výpočtov, by sa našlo mnoho ďalších problémov, ako je zabezpečenie bezpečnosti, technológie a etické otázky. Síce sú niektoré teoretické koncepty ako napríklad „časové zakrivenie“ či „časový tunel“ súčasťou modernej vedy, cestovanie v čase by bolo v rozpore s našou súčasnou znalosťou fyziky a technológií. Napriek tomu, že výskumníci stále diskutujú o možnosti cestovať v čase a niektorí veria, že to je možné, nemožno to považovať za fakt.