Ako to bolo u nás?

Uctievanie nebohých predkov je aj v našej kultúre zakorenené skutočne hlboko a vymedzoval sa mu rovnaký, ak nie ešte širší priestor, aký mu neskôr vyhradila cirkev. V predkresťanskom období sa slávili mŕtvi, ale i symbolicky oslavovali a vzývali časy, kedy sa prepája svet živých a neživých a tak majú k sebe najbližšie.

Za nebožtíkov sa usporadúvali obrady a neskôr omše už 40 dní po pohrebe, na výročie smrti, ako aj v čase všetkých svätých.