Uctievanie nebohých predkov je aj v našej kultúre zakorenené skutočne hlboko a vymedzoval sa mu rovnaký, ak nie ešte širší priestor, aký mu neskôr vyhradila cirkev. V predkresťanskom období sa slávili mŕtvi, ale i symbolicky oslavovali a vzývali časy, kedy sa prepája svet živých a neživých a tak majú k sebe najbližšie. Za nebožtíkov sa usporadúvali obrady a neskôr omše už štyridsať dní po pohrebe, na výročie smrti, ako aj v čase všetkých svätých.

Svätí sa slávili na jar

V dnešnom kalendári po sebe nasledujú tri sviatky - Halloween 31. októbra, Sviatok všetkých svätých 1.  novembra a „Dušičky“ - Pamiatka zosnulých 2. novembra, ktoré ústia zo starých slovanských zvykov a neskôr z východnej kresťanskej cirkvi začiatku nášho letopočtu, vtedy sa však neslávili na jeseň, ale na jar. Zmenil to až Pápež Gregor III. (731-741) z 13. mája na 1. novembra.

Halloween Slovania
Zdroj: Pixabay.com