Ducové - Kostelec

Archeologický areál objavíte len kúsok od Piešťan. Pôvodné praveké osídlenie v polovici 9. storočia prestavali po expanzii kniežaťa Mojmíra na veľkomoravský veľmožský dvorec. Archeológovia počas výskumu odkryli zvyšky kruhového kostola (rotundy) s priemerom až 12 metrov. Zvyšky zachovaných omietok zas svedčia o tom, že kostol bol pôvodne bohato vymaľovaný freskami. Po svojom zániku miesto slúžilo ako pohrebisko až do 14. storočia. Práve v Ducovom je najväčšie nálezisko kostrových pozostatkov nájdených na jednom priestore v rámci Slovenska. Podľa odhadov tu mohlo byť pochovaných až 1 900 ľudí.

Ducové- Kostelec
Zdroj: archív
Ducové- Kostelec