Aby nevymrzli novovysadené rastlinky

Rastliny, ktoré ste v jeseni vysadili do záhrady, môže silný mráz uvoľniť z pôdy. Preto všetky čerstvo vysadené rastliny skontrolujte, a ak je pôda okolo nich veľmi kyprá, koreňové baly rukami alebo nohou znovu pritlačte do pôdy. Ak je pôda len mierne vlhká, rastliny nakoniec dobre polejte.

Než sa príroda celkom prebudí
Zdroj: archív, shutterstock
Než sa príroda celkom prebudí

Povápnite trávnik

Nedarí sa vám vypestovať pekný trávnik? Možno je problém nedostatok vápnika, ktorý zvyšuje pôdne pH – po vápnení sa kyslá pôda stáva menej kyslou a trávy z nej môžu prijať viac živín. Ak ste svoj trávnik v minulých troch rokoch nevápnili, treba tak urobiť teraz. Po vápnení aspoň mesiac nedávajte na trávnik žiadne iné hnojivo. Nechajte trávnik najskôr prijať vápnik, až potom dusíkaté hnojivo. Inak by prijímal len vápnik a dusík by sa medzičasom pôsobením dažďa vyplavil z pôdy skôr, než by ho stihol prijať.

Zrežte okrasné trávy

V zime záhradu skrášľujú aj okrasné trávy, napríklad ozdobnica čínska, kortadéria pampová, proso a perovec. Na konci februára ich treba zrezať skôr, ako začnú z koreňov vyrastať nové zelené listy. Všetky listy tráv zhrňte na jednu stranu a záhradnými nožnicami alebo kosákom ich odrežte asi na výšku dlane nad pôdou. Teraz je vhodný čas aj na presádzanie a rozsádzanie tráv, lebo trávy kvitnú až v lete alebo v jeseni a na jar veľmi dobre zakoreňujú.

Správny čas na rez okrasných kríkov
Zdroj: archív, shutterstock
Správny čas na rez okrasných kríkov