Zdieľanie, komunikácia, emócie: aj tieto zručnosti robia zo žien 50+ nenahraditeľnú súčasť pracovného trhu, ktorý sa dnes otriasa. Štúdie ukazujú, že v zamestnaní sú ženy vyššieho produktívneho veku čoraz užitočnejšie. Stali sa aj „kľúčovým pilierom zvládnutia epidémie korony, keďže pracovali v prvých líniách,“ povedal zástupca nemeckého ministerstva zdravotníctva. Trh práce je neustále v pohybe, ale po koronakríze doslova v núdzi. Ako je to u vás, čo s prípadnou hrozbou výpovede a prečo ste na pracovnom trhu dôležitá?

s
Zdroj: Shutterstock

Výhody skúsených zamestnankýň

  • Sociálne zručnosti ich vedú k dobrej komunikácii a stmeľovaniu kolektívu.
  • Empatia a odhad ľudí ich predurčujú na kvalitnú prácu so zákazníkmi i so zamestnancami firmy – v rámci personalistiky alebo náborovej práce.
  • Sú stabilné a lojálne, keďže v pracovnom aj osobnom živote už skúsili, čo potrebovali.
  • Sú sebareflexívne – poznajú svoju pracovnú oblasť, zaradenie aj svoje silné a slabé stránky.
  • Sú asertívne – čím viac zažili, tým lepšie sa vyrovnávajú so stresom a s návalovými situáciami.
  • Majú organizačný talent a zmysel pre systém a poriadok, čo je ideálna kombinácia pre maloobchod, ale aj jeho manažérske funkcie.
  • Do vzdelávacích a pomáhajúcich profesií vnášajú okrem odbornosti aj cenné skúsenosti a zručnosti z rodín.

Ako zmenila korona slovenský trh práce
Traja zo štyroch sa boja o prácu
Výrazné obavy o svoju budúcnosť má 75 % slovenských zamestnancov. Obávajú sa krachu firmy, neschopnosti vyplácať mzdy alebo vplyvu opatrení na ziskovosť podnikania. Situácia súvisiaca s koronakrízou zároveň zmenila spôsob práce. Niektorí nepracujú vôbec, takmer štvrtina pracuje úplne alebo čiastočne z domu. Tento spôsob práce im však prevažne vyhovuje a je pravdepodobné, že sa stane štandardom aj do budúcnosti, vyplýva z prieskumu agentúry AMI Communications.