• Následne ich predajca môže znova ponúknuť zákazníkovi – výlučne však vo vlastnej prevádzke a iba ak budú bezpečné.