Voľné združenie
Obrovské zámorské územia boli zdrojom nesmierneho prírodného bohatstva i za cenu utrpenia tamojších obyvateľov. Nie div, že v prvej polovici 20. sto- ročia v mnohých britských kolóniách vznikli hnutia usilujúce o nezávislosť a po 2. svetovej vojne sa impérium prakticky rozpadlo. Z Britskej ríše sa v roku 1931 stalo Britské spoločenstvo národov a v roku 1947 Spoločenstvo národov (Commonwealth of Nations). Dnes toto voľné združenie zahŕňa 54 „slobodných a rovnoprávnych“ krajín, z toho 15 sú konštitučné monarchie, 35 republiky a 5 monarchie s iným panovníkom. Iba 2 krajiny Spoločenstva nikdy neboli súčasťou britského impéria.

Čo zanechá Alžbeta II. svojmu nástupcovi?
Zdroj: Internet
Čo zanechá Alžbeta II. svojmu nástupcovi?

Rozhodli vopred
Formálnou hlavou celého Spoločenstva je kráľovná Alžbeta II., no táto funkcia na roz-diel od trónu nie je dedič- ná. Na 25. zasadnutí premiérov členských krajín v apríli 2018 sa rozhodlo, že kráľovnú po jej smr-ti nahradí na čele Spoločenstva princ Charles. Iná situácia nastane v Spoje- nom kráľovstve a v ďalších 14 krajinách, označovaných ako „kráľovstvá Spoločenstva“. V týchto konštitučných monarchiách je kráľovná Alžbeta II. hlavou štátu a raz ju nahradí nový panovník. Či to bude princ Charles, alebo jeho syn princ William, závisí od kráľovnej.