Táto činnosť ich pripravuje o čas, ktorý by inak mohli tráviť prácou, vzdelávaním alebo starostlivosťou o rodinu. Pokiaľ ale ženy dostanú prístup k pitnej vode a zlepšeným hygienickým podmienkam, budú môcť lepšie žiť a rozvíjať svoj potenciál – a tak i zmeniť svet!

Acqua for Life
Zdroj: Viviane Sassenová
Acqua for Life

Konkrétne dopady
Acqua for Life je iniciatíva Giorgio Armaniho, ktorá sa sústreďuje na zaisťovanie prístupu k pitnej vide v regiónoch s jej nedostatkom. Bola založená v rok 2010. V tom istom roku OSN uznala právo na vodu a hygienu ako základné ľudské právo. V roku 2021 sa celkové množstvo financií, ktoré pre svojich strategických partnerov Acqua for Life zaistila priblížilo k čiastke 10 miliónov Eur.

Acqua for Life
Zdroj: Viviane Sassenová
Acqua for Life

Medzi hlavné hodnoty patrí komplexný prístup zameraný na problémy s pitnou vodou a zlými hygienickými podmienkami, aktivity, ktoré zahŕňajú inštalácie a výstavbu púmp, výstavbu latrín a rezervoárov dažďovej vody, filtračné zariadenia a systémy na čistenie vody, vrátane vzdelávania komunít ako projekty udržiavať.