2. Opakovanie sa priveľa detailov

Klamári neznášajú ticho, a tak sa ho často snažia naplniť tým, že rozprávajú viac, ako potrebujú. Poskytujú mnoho nevyžiadaných informácií a podrobností, tým viac, čím dlhšie je ticho. Klamári budú tiež opakovať frázy znova a znova, kým sa budú snažiť získať čas na zhromaždenie myšlienok.

.
Zdroj: Shutterstock