Čo je to osobnosť?

Americká psychologická asociácia podľa definície uvádza, že „osobnosť sa vzťahuje na individuálne rozdiely v charakteristických vzorcoch myslenia, cítenia a správania“.

Charakterové črty

Tieto osobnostné odtiene získavame skúsenosťou. Tie sú prepojené aj na našu výchovu či socializáciu (v škole, práci, kolektíve).

Vlastnosti temperamentu

Vzťahujú sa na črty, ktoré majú biologické základy. Povaha môže byť dedičná, relatívne stabilná v priebehu života a napojená na gény a hormonálne systémy. Verí sa, že 50 % toho, kým sme, pochádza z našej osobnej biológie.

.
Zdroj: Shutterstock

4 typy temperantov

...podľa rozsiahleho výskumu biologickej antropologičky Helen Fisher nájdete na ďalšej strane: