Základnú typológiu ľudských osobností vystavala Američanka Isabel Biriggs Myers so svojou matkou v roku 1960 na psychoanalytických zisteniach slávneho Carla Gustava Junga. Teória odhalila naše základné rozdiely v myslení, rozhodovaní a organizovaní života podľa týchto kľúčových oblastí:

Extrovernosť / introvertnosť
Táto sféra sa týka toho, kam sústredíte svoju pozornosť a odkiaľ získavate svoju energiu. Či je to skôr váš vnútorný svet (na myšlienky, nápady, pocity, pokojnú reflexiu) alebo vonkajší svet (motivácie zvonka a vzťahy s ostatnými).

Myslenie/ cítenie
Táto sféra sa týka toho, ako sa rozhodujete. Myslitelia uprednostňujú rozhodnutia založené na faktoch alebo údajoch a radi si logicky odôvodňujú veci. Pocitové osobnosti uprednostňujú rozhodnutia, ktoré sú v súlade s ich hodnotami a vzťahmi.

s
Zdroj: Shutterstock

Posudzovanie / vnímanie
Táto dimenzia sa týka toho, ako si organizujete život. „Sudcovia“ uprednostňujú štruktúru, rozvrhy a plány. Majú jasné očakávania a cítia sa dobre pri plnení úloh. „Vnímači“ majú radšej otvorené, spontánne a flexibilné plynutie času. Je pre nich dôležitý pocit slobody a viacerých možností.

Osobitý mix
Je dôležité uvedomiť si vlastný osobitý mix spomenutých charakteristík. Umožní vám to lepšie pochopiť, čo uprednostňujete a potrebujete nielen vo vzťahu, ale celkovo vo svojom živote. A to je, samozrejme, dôležité aj pri výbere typu partnerovej osobnosti, ktorá sa k vám najväčšmi hodí z dlhodobého hľadiska.