Nedávno ich popísal rodinný psychológ Guy Winch, podľa ktorého by sa ich mal naučiť a postupne zdokonaľovať každý, kto chce žiť v harmonickom vzťahu.  

Buďte empatickí
Empatia je schopnosť vcítiť sa do situácie a pocitov druhého človeka, schopnosť vidieť veci a pozerať sa na svet jeho očami. Neskĺznite k presvedčeniu, že partnera úplne poznáte a už vás nemá čím prekvapiť. Nepoúčajte, snažte sa pochopiť, prečo reaguje tak, ako reaguje. Skúste sa vžiť do emócií partnera a možno budete konštruktívnejšie reagovať na jeho správanie a máte aj väčšiu šancu, že docielite zmenu jeho správania.

Slušnosť a zdvorilosť
Psychológovia sa zhodujú, že jedným z najdôležitejších faktorov je slušnosť a zdvorilosť. Ak sa raz vytratí zo vzťahu úcta, vzniká začarovaný kruh, kedy sa jeden z partnerov urazí, potom druhý a navzájom sa častujú slovami, ktoré ich ponižujú. Výsledkom je tichá domácnosť, tá však problémy nevyrieši.  

Humor a vtip
Humor je korením, ktorý dokáže neuveriteľným spôsobom osviežiť každé spolužitie. Vzťahoví poradcovia vravia, že dvojice, ktoré spolu vtipkujú a berú život s humorom, lepšie spolu vychádzajú aj oveľa dlhšie spolu zostávajú. Schopnosť odľahčiť situáciu, pozrieť sa na ňu z iného uhla pohľadu pomáha zvládať aj kritické situácie.