Do ktorej generácie patríte a čo to o vás vypovedá? (Nejde len o presné roky, ale aj o kontext a podmienky, v akých ste vyrastali.)

Babyboomeri
Obdobie narodenia: 1946 až 1964
Aktuálny vek: 56 až 74
Po vojne sa s novorodencami roztrhlo vrece. V Spojených štátoch silneli hippies a u nás sa začínala budovať rodinná politika štátu, akési kolektívne súkromie. Ide o jednu z najpočetnejších demografických skupín, aj preto máme teraz taký problém so „starnutím spoločnosti“ - s nízkym prirodzeným prírastkom obyvateľstva. Hodnotový základ dnešných dôchodcov a dôchodkýň spočíva najmä v rodinnej tradícii, životnej a pracovnej stabilite a kolektivizme, ktorý už dnes v starom slova zmysle neexistuje. Mnoho z nich je preto sklamaných, vykorenených, osamelých a nedôverčivých voči autoritám.

Grandparents walking outdoors with grandson
Zdroj: Getty Images