Minulý rok u nás pripadlo na sto sobášov štyridsaťtri rozvodov. Každý vzťah je risk, nikto nikdy nám nezaručí, že práve s týmto to výjde. Na začiatku je každý dokonalý, s odstupom času, pri odhaľovaní našich odlišných názorov, zvykov, spôsobov sa od seba vzďaľujeme, odsudzujeme sa jeden druhému, hľadáme útočisko u iného človeka a napokon sa rozhodneme začať nový život a ten doterajší uzavrieť rozvodom. Viete koľko vás takýto špás bude stáť a čo všetko celý proces obnáša?

d
Zdroj: Shutterstock

Dlhý proces
Manželmi sa stávame v priebehu niekoľkých sekúnd, stačí povedať áno a sme svoji. Rozvod je o niečo dlhšia záležitosť. Rýchlo a bez problémov nás súd rozvedie v prípade ak s partnerom nežijeme aspoň pol roka, či už intímne alebo v spoločnej domácnosti a ak sa vieme bez zbytočného naťahovania sami dohodnúť o rozdelení majetku a o právach v prípade spoločného dieťaťa. Keď sme pred žiadosťou o rozvod nenavštevovali manželskú poradňu, súd nám ju určite odporučí.

Dobrý právnik
Ak však viete, že sa s partnerom len tak ľahko a v pokoji nerozídete, ak vás okrem dieťaťa, bytu, či auta spájajú aj nezhody, alebo dokonca nenávisť, zaobstarajte si veľmi dobrého právnika. Pripravte sa na to, že dotyčnej osobe zveríte i tie najintímnejšie záležitosti zo svojho života a svojej spálne. Pred súdom, hlavne v prípade ak sa rozvod premení na vojnu manželov sú dôležité informácie o tom či ešte spíte so svojim manželom, ako dlho ste sa s ním už nemilovali, ako a kde ste ho pristihli s inou, v prípade, že je dôvodom rozvodu práve nevera. Nevyhnete sa ani otázkam v súvislosti s výchovou vašich detí, ako partner zvláda úlohu rodiča, či neštve deti proti vám.