Mnohé slnovratové tradície z tohto obdobia sa viažu na kúpanie ľudí, ale i dobytka. Kým oheň bol symbolom života a plodnosti, voda zas očisty a svätosti.