Ako vykladať karty

·     Vykladanie po 1 karte s položením jednoduchej otázky je skvelý spôsob, ako sa oboznámiť s významom kariet.

·     Ak chcete zistiť, ako veci dopadnú, vyložte 3 karty. Prvá karta predstavuje MINULOSŤ. Druhá, ako sa veci majú v SÚČASNOSTI a tretia odhaľuje BUDÚCNOSŤ, teda výsledok záležitosti.

·      Ak chcete ísť ešte viac do šírky, vylosujte si 3 karty pre každú z oblastí, na ktorú sa pýtate (rodina, priatelia, partnerstvo).

_
Zdroj: Shutterstock