Starý muž sa pýši mladučkou milenkou – to je model, na ktorý sme si už viac či menej zvykli. Hoci nad takýmto chlapom mnohí pobavene krútime hlavou a jeho mladú partnerku radi hanlivo označujeme slovom zlatokopka. Ešte viac kriticky sa pozeráme, ak si mladík vedie za ruku dámu v rokoch. Hneď je nám jasné, že je s ňou určite iba kvôli peniazom či inému prospechu. Ibaže prax ukazuje niečo celkom iné. Vekovo nevyrovnané páry sa nerozchádzajú o nič viac či menej ako tie „normálne“. A to platí aj o tých, kde je partnerka podstatne staršia.

Nie je to o dátume narodenia

Každý začínajúci vzťah musí prejsť úskaliami, ktoré sú vo všetkých vzťahoch rovnaké a každý sa môže skončiť rozchodom bez ohľadu na vek, farbu pleti, vierovyznanie, kultúru. To, či to nejakej dvojici vyjde, je iba v ich rukách. Predpokladom na trvácnosť každého vzťahu sú spoločné záujmy, rodinné tradície, príbuznosť kultúr či schopnosť správať sa vo vzťahu dôverne a otvorene. Preto aj tu platí – ak do vzťahu vstúpia dvaja vyrovnaní ľudia, ktorí vedia, čo od neho očakávajú, šanca na spoločnú budúcnosť je vysoká.