Nedosiahnuteľný človek, na ktorého myslíte bude zrazu oveľa prístupnejší. Využite preto príležitosť nadviazať s ním rozhovor a lepšie ho spoznať.