Svoju minulosť nemôžete zmeniť, ale môžete si vytvoriť verziu budúcnosti, v ktorej sa budete cítiť šťastnejšia. Rodinné vzťahy sa zlepšia.