Deti od útleho veku vnímajú finančné návyky svojich rodičov, čo má veľký vplyv na ich prístup k finančnej zodpovednosti. V budúcnosti je tak vysoká šanca, že aj ony budú efektívne hospodáriť so svojimi vlastnými peniazmi.

RADÍ odborníčka na úvery z FinGO.sk Eva ŠABLOVÁ

Eva ŠABLOVÁ
Zdroj: Milan Strapko
Eva ŠABLOVÁ

Rady pre matky : Pevný rozpočet
Zodpovedné narábanie s financiami je aj o určovaní priorít v domácom rozpočte, míňaní s mierou a o návyku odkladať si časť výplaty na sporenie, napríklad na dôchodok, vzdelanie detí a podobne. Ak máte na starosti rodinné financie, spočítajte, koľko a za čo platíte.

  1. Ujasnite si, akú výšku dosahujú fixné náklady, ktoré musíte každý mesiac platiť (náklady na bývanie, nájomné, strava, cestovné atď.).
  2. Spočítajte všetky ostatné bežné výdavky, ktoré zvyčajne miniete (nákupy nad rámec nevyhnutných platieb, zábava, kultúrne podujatia, návšteva kaviarne, záľuby, fitness).
  3. Zrátajte platby všetkých sporení a poistiek pre vás i vaše deti.

Optimálny pomer
Ideálne je, ak fixné náklady tvoria maximálne 50 % z príjmu a bežná spotreba, teda nie úplne nevyhnutné výdavky, nepresahuje 30 % z celkového príjmu rodiny. Zvyšok, teda aspoň 20 % z príjmu, by ste si mali odkladať na sporenie na konkrétne účely, napríklad na rezervu pre prípad neočakávaných výdavkov v domácnosti, pre deti na štúdiá, dôchodok, dovolenky a napokon platby za rôzne poistenia. Ak vám tento pomer nesedí, je na čase s tým niečo urobiť.