Modelová 4-členná rodina
otec, matka a dve deti – jedno na 2. stupni základnej školy, druhé stredoškolák

1. Príjmy sa nezmenili
Pracujú obaja rodičia
Príjmy rodiny: 1 400 € (800 € zarobí otec, 600 € matka, oba príjmy sú v čistom)

TIP: Ak rodina finančne funguje tak ako pred krízou, rozdiely veľmi nepocíti. Každý mesiac by si však mala odložiť minimálne 140 €, teda 10 % z každej výplaty. Cieľom je vytvoriť si rezervu na horšie časy.

peniaze
Zdroj: Shutterstock

2. Príjmy klesli
Otec pracuje naďalej, matka prišla o prácu
Príjmy rodiny: 1 145 eur (800 eur zarobí otec, 345 eur je podpora v nezamestnanosti matky)
Rodina prišla mesačne o 255 €.

TIP: Ak má matka nárok na dávku v nezamestnanosti, príjem rodiny klesne v nasledujúcom polroku o 15 až 20 percent. Dávka v nezamestnanosti je približne 50 % z hrubej mzdy počas šiestich mesiacov. Treba zodpovednejšie sledovať výdavky a okamžite si začať hľadať novú prácu. Optimalizovať všetky rodinné výdavky, vyhodnotiť fixné a nemeniteľné aj tie variabilné, ktoré sa dajú upraviť. Rodina by nemala čerpať peniaze z rezervy, ale hľadať úsporu v spotrebe. Na rezervu siahnuť len vtedy, keď nezamestnaný rodič nemá nárok na dávku v nezamestnanosti.