Banku, ale aj lízingovú či nebankovú spoločnosť môžete požiadať o odklad splátok. Môžu vám predĺžiť splatnosť úverov, odložiť splátky alebo refinancovať úvery a skonsolidovať ich do jedného väčšieho. Vedzte však, že na zníženie splátok, ich odklad alebo refinancovanie nie je banka podľa zákona povinná pristúpiť. Ide len o jej dobrú vôľu.

hypoteka financie
Zdroj: Shutterstock

O probléme nemlčte
Len čo sa dostanete do problémov so splácaním svojej pôžičky, neodkladne o tom informujte banku alebo inú finančnú inštitúciu, ktorej peniaze dlžíte. Spoliehať sa na to, že si nevšimnú nezaplatenú splátku sa nevypláca. Spravidla platí, že čím dlhšie problém neriešite, tým bude väčší. Hrozia vám sankcie za omeškanie platby, prípadne aj poplatky za upomienky.

Odklad splátok
Banka vám môže ponúknuť možnosť odkladu splátky istiny alebo aj celého úveru. Týmto krokom sa však platenia úveru nezbavíte, len ho presuniete na neskôr. Všetky odložené alebo znížené splátky musíte po dohodnutom termíne banke uhradiť.

  • Výhoda: Niekoľko mesiacov nemusíte banke splácať úver a niekedy ani úroky z neho.
  • Ako na to: V banke podajte žiadosť o odklad alebo zníženie splátok. Musíte uviesť konkrétny dôvod svojej platobnej neschopnosti (napríklad strata práce kvôli kovidu, vážne zdravotné problémy, smrť živiteľa rodiny a podobne.)
INFO
Pri žiadostiach o odklad splátok a refinancovanie úveru banky preverujú, či ste schopná splácať svoje záväzky riadne a včas. Preto ak potrebujete napríklad prerušiť splácanie úveru, požiadajte o to včas a nie až po niekoľkých nezaplatených mesačných splátkach.