Prekvapenie, údes, radosť aj smútok sa v nestrážených okamihoch objavia na tvári každej z vás. Dokonca aj neznámy človek podľa nich dokáže odhadnúť, ako sa práve cítite. Musí ich len vedieť rýchlo dešifrovať.

Hnev
Zdroj: Shutterstock
Hnev

Je to veda
V skutočnosti o vás každý pohyb tváre napovie viac, ako by ste si želali. Čelo a obočie prezradia prekvapenie, oči a očné viečka šťastie, líca, nos a ústa povedia o strachu, smútku alebo rados- ti. Pri rozhovore si všímajte napríklad obočie. Ak ho váš partner dvíha, zrejme nevie, o čom rozprávate. Zjednodušte svoj prednes.

Ak spozorujete, že sa na vás niekto uprene díva, je to jasný dôkaz, že ste ho zaujali. Kto sa však pri rozhovore po-zerá bokom, pravdepodobne sa hanbí alebo je v rozpakoch. Ale rovnako prav- depodobne len nemá čisté svedomie. Veľa naznačia aj pohyby viečok, a verte či nie, odsledovať ich je poriadna veda! Vraj existuje až 25 spôsobov, ako viečka otvoriť – od žmúrenia až po „vypleštené“ oči. Zvyčajne však platí pravidlo, že čím viac vás dotyčný zaujíma, tým máte pri ňom väčšie oči.