STOP, zákaz vstupu! Koho musíte vpustiť do vášho príbytku?


Klára sa s každým nepozvaným návštevníkom rozpráva len spoza bezpečnostnej retiazky na jej vchodových dverách. Mala zlú skúsenosť s podomovým predajcom, a tak si povedala, že prah jej bytu už nikto neprekročí.

„Nedotknuteľnosť obydlia je garantovaná ústavou a na vstup sa vyžaduje váš súhlas,“ vraví právnik Martin Biskupič. „Napriek tomu existujú výnimky a niektorí ľudia do vášho príbytku vstúpiť môžu aj bez súhlasu,“ pokračuje právnik. O koho ide?

Týmto nebráňte
Polícia: Podľa zákona o Policajnom zbore môže polícia vstúpiť do vášho príbytku bez súhlasu, ak je to potrebné na ochranu života, zdravia alebo majetku a vec neznesie odklad. Napríklad, keď ide o podozrenie z domáceho násilia, ak prešetrujú ekonomickú trestnú činnosť a obydlie zároveň slúži na podnikanie. V ostatných prípadoch môžu policajti do vášho obydlia vstúpiť iba na príkaz sudcu.

Exekútor: Exekučný poriadok umožňuje exekútorovi do obydlia nielen vstúpiť, ale aj speňažiť majetok, prípadne samotný byt. O prehliadke bytu vás dokonca vopred upovedomia, dozviete sa to až pri samotnej prehliadke.

Bežný človek: Sú situácie (opisuje ich Trestný zákon), keď môže za dvere vašej domácnosti vstúpiť bežný človek aj bez pozvania. Dôvodom môže byť nutná obrana alebo krajná núdza. Tieto situácie môžu vzniknúť, napríklad ak horí susedovi byt a on odpadol. Keď sa k nemu dá dostať len cez jeho balkón, urobte to. V takom prípade môžete legálne narušiť jeho obydlie a nebudete za to trestne stíhaná. Alebo ak suseda kričí o pomoc, netreba si pýtať súhlas na vstup od manžela, ktorý jej ubližuje. Tento zásah do obydlia druhého musí byť len krajnou možnosťou a v nevyhnutnej miere. Ak to okolnosti umožňujú, vždy je vhodnejšie privolať políciu.

STOP, zákaz vstupu! Koho musíte vpustiť do vášho príbytku?

Revízny technik: Do príbytku musíte vpustiť aj ľudí, ktorí sú poverení robiť revíziu plynu a podobne. Umožňuje im to zákon o vlastníctve bytov. Ak revíznemu technikovi nedovolíte vstúpiť do príbytku, zodpovedáte za škodu, ktorá pre nevykonanú revíziu vznikne. Ak napríklad z tohto dôvodu vybuchol plyn, ste za to zodpovedná vy.

Týchto vpustiť nemusíte
„Dvakrát si rozmyslite, či vpustíte za svoje dvere napríklad podomových obchodníkov. Prah vášho bytu môžu prekročiť, len ak s tým súhlasíte. Buďte však vždy obozretná! Platí tiež, že aj keď niekto do vášho bytu vstúpil s vaším súhlasom, máte právo kedykoľvek ho požiadať o opustenie obydlia,“ radí právnik.

Ak niekto naruší vaše obydlie, či už neoprávneným vniknutím, alebo neoprávneným zotrvávaním v ňom, ak je to možné, volajte políciu. Volanie o pomoc totiž nemusí vždy fungovať. Niekedy síce môže samozvaného hosťa vyľakať a on dá nohy na plecia, ale môže ho aj vyprovokovať k agresii. „Aj preto nám Trestný zákon umožňuje v obydlí legálne použiť zbraň proti narušiteľovi. Napríklad, ak podomový predajca nechce na vašu žiadosť opustiť byt, legálne mu môžete pohroziť pištoľou a v extrémnom prípade ju aj použiť.“

Potraviny domov
V posledných rokoch „fičí“ online nákup potravín. Predháňajú sa v rámci neho takmer všetky obchodné reťazce a lákajú na nákup cez internet. Aj tu však platí pravidlo, ktoré musí každý dovozca rešpektovať. Nákup vám síce prinesie priamo k dverám, ale ich prah bez vášho vyzvania nesmie prekročiť.

Odpis energií
Nesprístupnenie bytu môže vyjsť niekedy draho, najmä ak doň nedovolíte vstúpiť odpisovačom stavu na pomerových meračoch tepla, vodomeroch a podobne. A keďže sa tieto prístroje takmer vždy nachádzajú v bytoch, je nutné, aby ste ich odpisovačom sprístupnili. Výnimku tvoria len merače s rádiovým modulom. Tie odpočtár diaľkovo odpočíta aj z ulice.

STOP, zákaz vstupu! Koho musíte vpustiť do vášho príbytku?

Nevpustili ste odpočtára dnu? Zvyčajne vás čaká postih v podobe nadhodnotenia vašej reálnej spotreby. Ak sa preukáže, že ste odmietli dať odčítať spotrebované energie, čakajte spriemerovanie vašej spotreby podľa ostatných odberateľov, v niektorých prípadoch vám naúčtujú trojnásobok priemernej hodnoty údajov v dome.
Naša rada: Ak nie ste v čase odpisu energií doma a dopredu o tom viete, urobíte dobre, ak sa dohodnete na náhradnom termíne.

Prenajímate byt?
Napriek tomu, že byt patrí vám, počas obdobia platnosti nájomnej zmluvy nemáte právo vstúpiť dovnútra bez toho, aby ste o tom informovali nájomníka. Inak porušujete zákon. Ak teda chcete napríklad skontrolovať svoju nehnuteľnosť, nájomníkovi o tom vždy povedzte. Vhodné je, ak je počas vašej návštevy doma. Predídete neskorším sporom a nemôže vás obviniť, že ste z bytu odniesli niečo bez jeho súhlasu. Vstúpiť do takého bytu bez ohlásenia návštevy môžete len v núdzových prípadoch. Ak vznikol požiar, byt je vytopený a podobne. Vtedy je dobré, ak vám robí sprievod policajt, zástupca obce, hasič...

INFO
V niektorých prípadoch môže prenajímateľ, správca alebo spoločenstvo žiadať užívateľa bytu (nájomcu, vlastníka) o vstup do bytu. Ide o prípady, keď je nevyhnutné vykonať opravy a údržbu spoločných častí, ku ktorým sa inak nevedia dostať. Napríklad ak sa majú opraviť prasknuté rozvody vody, kúrenia, plynu, opraviť strecha či obnoviť izolácia balkóna. Termín obhliadky alebo opravy vám však musia vopred oznámiť.

Toto by ste prijali?

Najväčší online predajca spustil pred pár mesiacmi na americkom trhu pomerne kontroverznú službu. Doručovateľ vloží adresátovi balíček priamo za dvere bytu, aj keď nie je doma. Umožňuje to inteligentný zámok dverí, domáca bezpečnostná kamera a dávka dôvery. Kuriér odomkne inteligentný zámok dverí pomocou aplikácie. Predtým však musí naskenovať unikátny kód balíka, čím potvrdí príchod k dverám, kým majiteľ bytu je napríklad v práci. Dostane upozornenie, že kuriér je pripravený vstúpiť do domu alebo bytu. Priebeh môže sledovať na svojom smartfóne vďaka kamere pripojenej na internet.

Autor: mam
Foto: Shutterstock