Následne ich predajca môže znova ponúknuť zákazníkovi – výlučne však vo vlastnej prevádzke a iba ak budú bezpečné. Podľa zákona ich môže ponúknuť iba koncovému užívateľovi – nie na ďalší predaj.

Formálne musia byť zreteľne označené a oddelené od ostatných potravín a ponúkať ich môžu najviac 45 dní od uplynutia minimálnej trvanlivosti.

Ktoré potraviny sa však dajú zjesť nielen po trvanlivosti, ale aj dátume spotreby? Kliknite do galérie.

DÁTUM MINIMÁLNEJ TRVANLIVOSTI prezrádza, dokedy by potravina mala byť kvalitná. Najčastejšie sa uvádza na sušených, mrazených, konzervovaných a iných trvanlivých potravinách. Potravina je kvalitná, ak sa skladovala správne a neporušil sa jej obal, aj keď môže stratiť senzorické vlastnosti - chuť, vôňu či štruktúru.

DÁTUM SPOTREBY uvádza, dokedy je zdraviu bezpečné potravinu jesť. Uvádza sa spravidla na čerstvých potravinách a na takých, ktoré sa rýchlo kazia. Termín môžete predĺžiť okamžitým zamrazením potraviny, následne dodržiavajte pokyny ako po otvorení.