Budete potrebovať:

  • tvrdý kartón, čisté ulity, mach, brezovú kôru, lepidlo, lepiacu pištoľ, konárik, nožnice.

Ako na to?

  1. Z kartónu vystrihnite základ domčeka s oknom, dverami a so strechou.
  2. Jednotlivé dielce zlepte, kým lep zaschne, spojte konce kartónu štipcami.
  3. Po zaschnutí odstráňte štipce.
  4. V streche urobte otvor na komín.
  5. Spodnú časť domčeka podlepte kúskami suchej brezovej kôry.
  6. Na strechu nalepte ulity a namiesto komína vsuňte do otvoru konárik.
  7. Aby strecha dobre držala, podlepte ju „hrebeňom“ vystrihnutým z kartónu. Pruh prilepte k domčeku a výstupky ohnite šikmo do stredu.