Nielen ľavá...
Ruky máte veľmi podobné, vrátanie čiar, a každá strana hovorí o niečom inom. Ľavá ruka o vašich vrodených vlastnostiach a intuícii. Pravá ruka o tom, ako viete svoje danosti využiť a považuje sa tiež za ruku rozumu. Dôležitá je aj veľkosť rúk – malé mávajú introverti, veľké ruky pôžitkári, ale aj manuálne zruční ľudia. Široká ruka hovorí o pocite istoty a bezpečia, dlhé štíhle ruky má zase človek, ktorý sa vie zasnívať.

vestenie z ruky
Zdroj: Shutterstock

Ktorá je hlavná?
Niektorí odborníci na chiromantiu rozlišujú hlavnú a vedľajšiu ruku, pričom hlavná je tá, ktorú používate častejšie. Mala by vám dať odpovede na materiálne otázky, vedľajšia naznačuje, ako ste na tom s emóciami. Z hlavnej ruky vyčítate mnoho o svojej minulosti, vedľajšia vám ukáže charakterové vlastnosti a budúcnosť. Chcete zistiť, ktorá ruka je u vás hlavná? Zavrite oči a spojte ruky tak, aby sa vám prsty prekrížili. Palec dominantnej hlavnej ruky ostane hore, palec vedľajšej pod ním.

SRDCE
Horná vodorovná čiara na ruke, ktorá sa začína pod malíčkom a pokračuje k prostredníku až ukazováku, je čiara srdca. Vypovedá o vašom zdraví a emóciách. Každé jej prerušenie znamená chorobu a zdravotné komplikácie. Ak sa dostane až medzi prostredník a ukazovák, máte vyvážený cit a rozum. Ak končí až pri ukazováku, prevládajú u vás emócie a pravdepodobne ste romantická duša. Čím krajšia čiara, tým viac prevláda rozum nad citmi. Poprelamovaná čiara ukazuje na problémy v oblasti citov, zvlnená naznačuje nestálosť.