Odvrátená strana viery

Čarovalo sa aj s časťami tela (vlasmi, nechtami), telesnými tekutinami či s osobnými predmetmi. Podobne fungovala aj čierna alebo záškodnícka mágia.

Magical,Potions,And,Charms,,Ingredients,For,An,Occult,Ritual,And
Zdroj: Shutterstock