Historické miesto, kde herec plánuje nechať svoje telesné pozostatky, je plné výnimočných ľudí. Blízko vchodu na cintorín leží náhrobný kameň, ktorý púta pozornosť už z diaľky. Je na ňom vyobrazená veľká plachetnica, lebo večný pokoj tam našiel človek, ktorého hlavné mesto pozná pod prezývkou Bratislavský Robinson. Ide o cestovateľa Karola Jettinga (†60), ktorý bol úradníkom aj konzulom anglického kráľa, zreportoval magazín Život.

Na Ondrejskom cintoríne v centre Bratislavy je popri cirkevných hodnostároch pochovaných aj množstvo osobností kultúrneho a  spoločenského života mesta. Cintorín je už niekoľko rokov uzatvorený pre vytváranie nových hrobových miest. Napriek tomu tu občas pochovajú niektorú zo známych osobností. Na snímke je hrob Karla Jettinga - bratislavského Robinsona.
Zdroj: MATEJ KALINA