Pri cukrovke 2. typu telo nesprávne spracúva inzulín, na základe čoho nedokáže udržiavať hladinu cukru v krvi na normálnej úrovni. Spomedzi typov cukrovky ide o najčastejšie sa vyskytujúce ochorenie. Vzniká v dospelosti a postihuje ľudí bez ohľadu na vek.

My,Profession.,Determined,Experienced,Nutritionist,Talking,With,A,Fat,Woman
Zdroj: Shutterstock

Nenápadné príznaky
Spoločným rizikovým ukazovateľom rozvoja diabetu 2. typu je najmä životný štýl – vyššia telesná hmotnosť a sedavý spôsob života. Častý je aj výskyt v rodine. Ak svojmu zdraviu nevenujete dostatočnú pozornosť, ochorenie môže prebiehať nenápadne aj celé roky a prejaví sa až neskôr závažnými komplikáciami. „Na porovnanie, cukrovka 1. typu vzniká často náhle, v priebehu pár týždňov ako porucha tvorby inzulínu v pankrease. Prejavuje sa smädom, polyúriou, únavou či chudnutím a môže vyvrcholiť až ketoacidózou, čo je priam život ohrozujúce. Pri diabetes mellitus 2. typu tieto príznaky trvajú podstatne dlhšie a ketoacidóza je zriedkavá,“ vysvetľuje odborníčka na klinickú biochémiu MUDr. Dáša Kelényová.