Rovnako ako iné živočíchy, aj ľudia sú hostiteľmi širokého spektra mikroorganizmov, s ktorými žijú  v symbióze. Od kvality tohto spolužitia závisí celkové zdravie a pri nerovnováhe nastanú problémy.

Iveta ČIERNA
Zdroj: archív
Iveta ČIERNA

Ovládaní baktériami? 
Po vyše roku pandémie sa ochrana pred patogénmi  z vonkajšieho prostredia stala bežnou súčasťou života. Niektoré mikroorganizmy však k životu nevyhnutne potrebujete. „Ľudské telo je ideálnym prostredím na dynamickú kolo­nizáciu populácie mikroorganizmov, ktoré sa spoločne nazývajú mikrobiota. Osídľujú nielen povrch vášho tela, ale aj respiračný, urogenitálny a gastrointestinálny trakt, najviac je osídlené črevo. Ľudské črevo normálne obsahuje miliardy bakteriálnych organizmov, tisíc rôznych druhov,“ hovorí MUDr. Iveta Čierna.

Posilnite si imunitu
Zdroj: archív
Posilnite si imunitu

Virtuálny orgán
Črevná mikrobiota sa dnes často označuje za samostatný virtuálny orgán. Tvorí zložitý komplex a pre ľudské zdravie má obrovský význam. „Podieľa sa na dôležitých metabolických  a imunologických procesoch, ktoré ovplyvňujú organizmus ako celok. Jej správne zloženie určuje aj zdravotný stav jedinca. Porušenie rovnovážneho stavu črevnej mikrobioty a vznik tzv. dysbiózy sa dáva do súvislos­ti so vznikom rôznych civilizačných ochorení ako diabetes, kardiovaskulárne ochorenia, obezita, chronické zápaly čreva, nádorové a alergické ochorenia,“ dopĺňa lekárka.