Rakovina prsníka a vaječníkov
Rakovina prsníka patri medzi najčastejšie zhubne nádorové ochorenie žien, karcinómy vaječníkov a vajcovodov tvoria asi 3 % všetkých zhubných nádorov u žien. Okolo 5 až 10 % všetkých nádorov prsníka predstavuje tzv. syndróm hereditárneho, čiže dedičného karcinómu prsníka a vaječníkov. Príčinou je vrodená mutácia v génoch BRCA (anglická skratka Breast Cancer Associated), ktorú môžu odhaliť testy DNA. Vyšetrenie sa robí u žien po dosiahnutí plnoletosti. Aké podmienky treba spĺňať, aby ich zdravotné poisťovne preplatili?

samovyšetrenie prsníkov
Zdroj: Shutterstock

Všeobecná zdravotná poisťovňa
„Genetické vyšetrenia BRCA1 a BRCA2 VšZP uhrádza pri splnení indikačných kritérií poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí tieto vyšetrenia majú definované v zmluve. Indikáciou na toto vyšetrenie je zvýšený výskyt rakoviny prsníka alebo ovárií v blízkom príbuzenstve, teda v rodinnej anamnéze alebo onkologické ochorenie v osobnej anamnéze. Na genetické vyšetrenie odporúča pacienta lekár špecialista, ktorý  následne pošle pacienta na genetické pracovisko za účelom vyšetrenia rizika predispozície na onkologické ochorenie,“ uviedla pre týždenník Báječná Žena Mgr. Ivana Štefúnová z oddelenia komunikácie VšZP. Genetické vyšetrenia na žiadosť poistenca poisťovňa nehradí.