Klamali nám! Chorý človek dokáže šíriť baktérie až do 6 metrov!


Aj vzhľadom na jeho infekčný charakter a ochranu zdravia ostatných, nielen rodinných príslušníkov, ktorí sú v kontakte s chorými, ale aj zdravotného personálu.

Ochrana
Štúdia poskytuje nové dôkazy o prirodzenom pohybe vírusu a môže poskytnúť lepšie pochopenie toho, ako sa čo najlepšie chrániť pri bežnom kontakte s nakazeným človekom. Pre účely tejto štúdie bolo sledovaných okolo sto pacientov s príznakmi obyčajne chrípky, ktorých prijali na pohotovosť.

Výskumníci zbierali vzorky vzduchu z prostredia, kde sa pacienti koncentrovali. Zároveň zaznamenávali, koľkokrát pacient zakašľal alebo kýchol a hodnotili aj závažnosť týchto symptómov. Pacienti tiež odpovedali na otázky týkajúce sa ich zdravotného stavu a ako dlho boli chorí.

Klamali nám! Chorý človek dokáže šíriť baktérie až do 6 metrov!

Koľko metrov je stále málo?
Autori štúdie zistili, že 65 percent pacientov bolo nakoniec pozitívne testovaných na chrípku. Z týchto ľudí až 43 percent uvoľnilo častice obsahujúce vírus do vzduchu do vzdialenosti presahujúcej lôžkovú miestnosť. Tí, ktorí vyžarovali najvyššie úrovne vírusu chrípky do vzduchu hlásili, že majú aj najhoršie chrípkové príznaky. Títo pacienti tiež mal najvyššiu vírusovú záťaž v odobratých vzorkách.

Väčšina z vírusu chrípky vyskytujúca sa vo vzorkách vzduchu, bol obsiahnutá v časticiach dva metre od infikovaných pacientov. Hoci koncentrácia vírusu sa so vzdialenosťou znižovala, výskumníci zistili vírus chrípky aj vo vzdialenosti viac ako päť a pol metra. Aj preto treba rátať s tým, že až do tejto vzdialenosti sme stále vystavení infekčným dávkam vírusu okolo chorého človeka.

Autor: bb
Foto: Shutterstock