Chronické choroby majú multifaktoriálnu etiológiu, to znamená, že ich spôsobujú viaceré faktory. Z faktorov ktoré nevieme ovplyvniť nás najviac ohrozuje genetická predispozícia a vek. Oveľa viac je však faktorov, ktoré zmeniť vieme. Napríklad že sa priveľa negatívne stresujeme, máme vysoký krvný tlak, fajčíme, máme zvýšený cholesterol, sme obézni, jeme málo ovocia, zeleniny a fermentovaných potravín, málo sa hýbeme, zle spíme a nadmerne konzumujeme alkohol.

Za bolesťou žalúdka sa často skrýva nárazové prejedenie.
Zdroj: Shutterstock

Moderná veda poukazuje aj na mimoriadne významnú úlohu nášho črevného mikrobiómu. Ten nás výrazne ovplyvňuje v zdraví, ale aj pri vzniku chorôb. Črevný mikrobióm sa podieľa na riadení mnohých funkcií nášho organizmu, vrátane metabolizmu živín, imunity ale aj činnosti mozgu. Zmeny zloženia, rozmanitosti a funkčnosti črevného mikrobiómu sú spôsobené vonkajšími faktormi (vek, výživa, stres, antibiotiká...). Narušenie zloženia, rozmanitosti a funkčnosti nášho črevného mikrobiómu nazývame dysbióza.

Dlhoročným výskumom sme dokázali, že črevná dysbióza, narušuje črevnú bariéru a spôsobuje zvýšenú priepustnosť čreva. Do krvného obehu tak prestupujú látky, ktoré tam nepatria. To spôsobuje vznik chronického zápalu. Črevná dysbióza je teda spojená s mnohými chronickými chorobami, vrátane črevných zápalových chorôb, metabolického syndrómu, obezity, cukrovky, srdcovo-cievnych a nádorových chorôb, ale aj neurodegeneratívnych chorôb či duševných porúch.